Aktulaności Aktulaności

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Biała Podlaska prowadzi działalność 

edukacyjnąspołeczeństawa lokalnego,

proponuje także aktywny kontakt z przyrodą -
turystykę.

 

 

         Edukacja

          Nadleśnictwo Biała Podlaska prowadzi szeroko rozumianą działalność edukacyjną społeczeństwa. W ramach tej działalności prowadzone są różnego rodzaju zajęcia z młodzieżą w postaci konkursów, wystaw czy zajęć praktycznych. Oprócz zajęć z młodzieżą organizowane są także festyny dla pozostałych grup wiekowych.

Należy tu wspomnieć, że zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Biała Podlaska nie są nowością. Od wielu lat uczestniczymy w różnego rodzaju pogadankach organizowanych w przedszkolach czy szkołach. Pracownicy Nadleśnictwa nigdy nie odmawiali na zaproszenia związane z przedstawieniem tego co „w lesie piszczy".

 

 

 Turystyka

 

Nadleśnictwo Biała Podlaska położone jest we wschodniej Polsce. Obejmuje obszar położony w północnej części województwa lubelskiego. Jest to środkowa część wschodniej Polski między 23o15' a 23o72' długości geograficznej wschodniej i 52o96' a 51o54' szerokości geograficznej północnej. Północno-wschodnia granica zasięgu działania nadleśnictwa (gm. Janów Podlaski-rzeka Bug) stanowi granicę państwa polskiego z Białorusią. Obszar obejmuje zasięgiem miasto Biała Podlaska oraz gminy: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy i Rokitno.

Siedziba Nadleśnictwa mieści się Białej Podlaskiej. Jest to miasto na temat, którego możemy odnaleźć zapiski już w roku 1481. Pierwszymi właścicielami miasta byli Illniczowie, natomiast za założyciela uchodzi Piotr Janowicz Biały - wojewoda trocki, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przez okres dwu i pół wieku miastem władali Radziwiłłowie (od II połowy XVI wieku). W tym okresie miasto przeżywało rozkwit. wybudowano najważniejsze budynki, stanowiące obecnie zabytki.

Miasto z racji swojego położenia wielokrotnie przeżywało najazdy. Wspomnieć tu można ograbienie miasta przez Szwedów w latach 1655-60.

Wraz z rozkwitem miasta dookoła zaczęły powstawać liczne majątki ziemskie. Niestety nie wszystkie przetrwały zawieruchę dziejową, niemniej jednak kilka z nich (odrestaurowanych) możemy dzisiaj podziwiać.

Lasy Nadleśnictwa zajmują tereny dawnego styku kultur Wschodu i Zachodu. Na tych terenach mieszały się religie i wyznania oraz kultury i nacje. Niejednokrotnie w wioskach razem mieszkali przedstawiciele różnych narodowości, wyznających różne religie. Po okresach wojen na tych terenach osiedlali się między innymi Tatarzy. Koniec XIX wieku przyniósł jednak kres współistnieniu wielu kultur na tych terenach. W tym czasie rozpoczęły się prześladowania Unitów Podlaskich. Początek XX wieku to czasy wojen, które nie sprzyjały rozwojowi tego terenu. Jednak okres międzywojenny to dobry czas dla Białej Podlaskiej. W tym czasie wybudowano fabrykę samolotów, rozwiną się przemysł włókienniczy, a także wybudowano elektrownię miejską. Wybuch II Wojny Światowej zakończył rozwój miasta, a tym samym i okolic. Po zakończeniu działań wojennych i ustanowieniu Granicy Państwa na rzecze Bug tereny rozpoczęły nową kartę historii. W 1975 roku po reformie terytorialnej miasto stało się siedzibą województwa bialskopodlaskiego i było nim do roku 1999.

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się także ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Nadbużańskie Łęgi" powstała w wyniku współpracy pomiędzy Dyrekcją Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu" i Nadleśnictwem Biała Podlaska.

        Polecamy pobranie ze strony WWW Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu" folderu w postaci pliku PDF dotyczącego ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej „Nadbużańskie Łęgi" .