Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC, FSC

„Drewno pozyskane w Lasach Państwowych RDLP w Lublinie o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej, zgodnie z polskimi kryteriami certyfikacji PEFC (Subcertyfikat PEFC nr 32-22-007-01) ważny od 10.07.2012 r. do 9.07.2015r. PEFC 100% oraz międzynarodowymi standardami FSC (Certyfikat FSC nr RA-FM/COC-006768) ważny od 23.01.2014r. do 22.01.2019r. FSC 100%."