Historia

W dawnych wiekach obszar dzisiejszego Nadleśnictwa położony był na obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego w pobliżu granicy z Polską.