Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta łowiecka

Gospodarka łowiecka

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Biała Podlaska znajduje się 13 obwodów łowieckich, które są dzierżawione przez 7 kół łowieckich. Obwody łowieckie, dla których roczne plany łowieckie zatwierdza Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska, znajdują się w rejonie hodowlanym nr 8 „Podlasie", w zasięgu działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej, na terenie powiatu bialskiego.

W poniższej tabeli zamieszczono podstawowe informacje dotyczące wszystkich obwodów łowieckich:

Nowy nr obw.

Stary nr obw.

Pow. całkowita [ha]

Pow. leśna       [ha]

Pow. dzierżawiona od N-ctwa Biała Podl. [ha]

Kategory -zacja

Lesis-tość [%]

Typ obwodu

Zarządca / Dzierżawca

1

4

5765

1870

1560

bardzo słaby

32,4

polny

KŁ Nr 22 „Darzbór" Warszawa

3

15

6390

1430

601

bardzo słaby

22,4

polny

Nr 18 „Ponowa" Biała Podl.

4

9

6530

1800

1274

bardzo słaby

27,6

polny

KŁ „Żerań" Warszawa

5

10

8520

1525

532

bardzo słaby

17,9

polny

KŁ Nr 22 „Darzbór" Warszawa

8

16

5820

3818

3107

średni

65,6

leśny

KŁ „Akteon" Warszawa

9

26

5750

500

237

bardzo słaby

8,7

polny

WKŁ Nr 127 „Łoś"    Biała Podl.

10

17

5820

1010

681

bardzo słaby

17,4

polny

KŁ Nr 111 „Kos" Warszawa

15

25

7030

2075

897

słaby

29,5

polny

Nr 18 „Ponowa" Biała Podl.

16

32

6660

1808

1220

bardzo słaby

27,1

polny

KŁ Nr 15 „Ostoja" Biała Podl.

17

33

4375

2679

1703

bardzo słaby

61,2

leśny

WKŁ Nr 127 „Łoś"    Biała Podl.

23

41

6910

1171

397

bardzo słaby

16,9

polny

KŁ Nr 15 „Ostoja" Biała Podl.

25

33

4530

990

84

bardzo słaby

21,9

polny

WKŁ Nr 127 „Łoś"    Biała Podl.

36

40

7280

1428

209

bardzo słaby

19,6

polny

Nr 18 „Ponowa" Biała Podl.