Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Biała Podlaska jest jednym z 25 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublin

Pod względem administracyjnym Nadleśnictwo Biała Podlaska położone jest w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, na terenie gmin: Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, miasto Biała Podlaska i Łomazy.

Nadleśnictwo Biała Podlaska w obecnym kształcie
istnieje od 01.01.1993r.
Łączna powierzchnia Nadleśnictwa Biała Podlaska
wynosi 13 153,22 ha.
W skład Nadleśnictwa Biała Podlaska wchodzą
dwa obręby: Biała i Kijowiec.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Biała Podlaska:

 

  

     Nadleśnictwo Biała Podlaska leży w północno-wschodniej części województwa lubelskiego - w odległości
ok. 130 km od Lublina.
     Obszar nadleśnictwa, w granicach terytorialnego zasięgu działania, obejmuje ok. 103 000 ha, co stanowi 3,7% powierzchni województwa lubelskiego.


     Lasy Nadleśnictwa Biała Podlaska położone są w IV Krainie Mazowiecko - Podlaskiej w dzielnicach:

  • 5 Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej w Mezoregionie Wysoczyzny Siedleckiej - Obręb Kijowiec
  • 6 Polesia Lubelskiego w Mezoregionie Zaklęsłości Łomaskiej - Obręb Biała

Dwa największe kompleksy leśne nadleśnictwa otaczają miasto Biała Podlaska - od północy kompleks o pow. ok. 4000 ha lasów kijowieckich, od południa  kompleks o pow. ok. 2000 ha lasów grabarkowskich. W tych kompleksach wyznaczono 11.5 km tras rowerowych i 32 km tras konnych. Zostały one włączone w szlaki rowerowe i konne gminy Biała Podlaska.