Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZĄDZENIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW, ZAMÓWIEŃ, ZARZĄDZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE BIP Nadleśnictwa Biała Podlaska.

 

  1. Aktualne ZAMÓWIENIA PUBLICZNE znajdują się na stronie BIP Nadleśnictwa Biała Podlaska  <Kliknij>.

  2. Informacje o przetargach pisemnych nieograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych dostępne są poniżej jak również na stronie BIP w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.

  3. Pozostałe ogłoszenia dostępne są na stronie BIP w zakładce Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.

OGŁOSZENIE Z DN. 18.10.2019 r. O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór ofert na dzierżawę nieruchomości stanowiących grunty rolne Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Biała Podlaska, zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Nadleśnictwa (Sekretariacie – pokój nr 15) w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „Przetarg  na dzierżawę gruntów rolnych od 2020 r. ” lub przesłać pocztą w takiej samej kopercie na adres: Nadleśnictwo Biała Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska, przy czym oferta musi być złożona lub przesłana pocztą i doręczona w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku do godziny 9:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w świetlicy Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w materiałach do pobrania.