Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Wielkość pozyskania surowca w Lasach Państwowych w danym rok ustalana jest w oparciu o zasadę powszechnej ochrony lasów, zachowania trwałości lasu, utrzymanie ciągłości istnienia i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych w oparciu o planu urządzania lasu.

Sprzedaż surowca drzewnego dla firm odbywa się za pośrednictwem:

1.      Portalu Leśno-Drzewnego

2.      serwisu aukcji internetowych „e-drewno".

Zasady sprzedaży drewna w 2019 roku określa Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno).